Statystyki
Naszą witrynę przegląda teraz 5 gości 
Ulti Clocks content
Dziś100
Wczoraj163
Ten tydzień698
Ten miesiąc5093
Wszystkich267967

Zamyślenie nad tym co było, nad dziejami naszych przodków, nad powstaniem jakiejś wspólnoty mobilizuje do głębszej refleksji, do postawy wdzięczności za to, co jest obecnie, co odziedziczyliśmy i co mamy obowiązek pielęgnować i dalej rozwijać. Wspominając czas powstania tej parafii i budowę kościoła, nie można zatrzymać się tylko na czasie przeszłym, ale trzeba tworzyć z wielkim zapałem i zaangażowaniem rzeczywistość czasu teraźniejszego z pięknymi planami na przyszłość, aby to wszystko stało się kiedyś niezapomnianą historią dla następnych pokoleń.

Historia powstania parafii pw. Chrystusa Dobrego Pasterza w Radomiu zaczyna się w latach osiemdziesiątych XX wieku i jest związana z osobą ówczesnego Pasterza diecezji sandomierskiej (od 1981 r. sandomiersko - radomskiej) Bp. Edwarda Materskiego. Ks. Biskup zatroskany o rozwój duszpasterstwa na terenie diecezji podjął intensywne starania w celu erygowania parafii i budowy nowych kościołów.

Dla mieszkańców osiedla Południe najbliższym miejscem kultu był kościół pw. Świętej Teresy na osiedlu Borki. Konieczne zatem stało się stworzenie ośrodka duszpasterskiego na terenie nowego osiedla. Począwszy od stycznia 1984 r.rozpoczęto poszukiwanie terenu pod budowę kościoła. Ostatecznie wybrano plac przy ul. Gębarzewskiej. Szczególnie zaangażowani w powstanie nowej placówki duszpasterskiej byli kapłani z parafii pw. św. Teresy : proboszcz ks. Lucjan Wojciechowski,

i wikariusz ks. Henryk Skuza.

Dnia 29 kwietnia 1984 r. pod przewodnictwem Bp. Edwarda Materskiego była sprawowana pierwsza Msza święta na zakupionym terenie. W czasie liturgii został poświęcony krzyż i plac pod budowę punktu katechetycznego i kościoła. Od tego dnia zaczęto regularnie celebrować Eucharystię w każdą niedzielę najpierw na placu, następnie w prowizorycznej kaplicy. Do posługi w tym punkcie duszpasterskim został skierowany  ks. Henryk Skuza. Dzięki zaangażowaniu okolicznych mieszkańców bardzo szybko wzniesiono i wyposażono kaplicę.

Dnia 1 kwietnia 1985 r. Bp. Edward Materski erygował parafię, nadając jej wezwanie Chrystusa Dobrego Pasterza. W kolejnych latach ks. proboszcz wraz z parafianami czynił przygotowania do budowy kościoła, zlecono przygotowanie planów architektonicznych.

Dnia 1 sierpnia 1993 r urząd proboszcza w parafii objął obecny proboszcz ks. Czesław Wawrzyńczak. W październiku tego roku ks. proboszcz zamieszkał na terenie parafii w pomieszczeniach dawnych sal katechetycznych. Począwszy od 1994 r. rozpoczęły się kolejne prace inwestycyjne i budowlane na placu parafialnym: wyremontowano kaplicę i zakupiono sąsiednią nieruchomość. W  1995 r. 19 lutego podczas Mszy świętej z okazji 10 rocznicy erygowania  parafii zostały poświęcone dwa dzwony o imionach "Dobry Pasterz" i " Maryja", zainstalowane w tymczasowej dzwonnicy. Od tego roku do parafii został przydzielony drugi wikariusz.

Przygotowanie projektu kościoła zlecono mgr inż. arch. Tadeuszowi Derlatce. Autorem rozwiązań konstrukcyjnych był mgr inż. Marek Komorowski, natomiast projekt wystroju wnętrza przygotował Bolesław Specht, jest on również projektantem witraży. Wykonała je firma Zarzyccy z Krakowa. Wydarzeniem, które w sposób symboliczny zapoczątkowało budowę nowego obiektu, było wykopanie tzw. symbolicznej łopaty. Miało to miejsce 17 sierpnia1996 r. W kolejnych miesiącach gromadzono materiały budowlane. Od kwietnia do września 1997 r. trwał pierwszy etap prac związany z przygotowaniem fundamentów świątyni. W tym samym roku przedstawiciele parafii przywieźli kamień węgielny pod budowę kościoła, który został poświęcony 11 maja 1997 r. przez Sługę Bożego Ojca Świętego Jana Pawła II na krakowskich Błoniach w czasie papieskiej pielgrzymki w Polsce.

W 1998 r. trwały dalsze prace przy budowie świątyni, jednocześnie rozpoczęła się budowa domu parafialnego, w którym wikariusze zamieszkali w 2001 r. Obiekt ten służy również jako miejsce spotkań dla grup duszpasterskich.

W latach 1999 - 2002 wykonano ściany kościoła, zabetonowano stropy, świątynia została zadaszona, dokupiono także teren pod stworzenie parkingu parafialnego.

Kolejny etap prac był związany wykończeniem wykończeniem świątyni wewnątrz.

W latach 2003 - 2005 wykonano instalacje elektryczną, tynkowano ściany, zamontowano aluminiowe okna, w 6 oknach wykonano witraże, zainstalowano nagłośnienie i centralne ogrzewanie.

5 maja 2003 r. w czasie wizytacji kanonicznej ks. Bp. Zygmunt Zimowski wmurował kamień węgielny oraz poświęcił mury nowego Kościoła. Wraz z kamieniem węgielnym został wmurowany kamień z Góry Synaj, który został przekazany przez parafianina Czesława Pietrzyka, a także kamień z Góry Oliwnej przekazany przez ks. proboszcza.

W dniu 25 grudnia 2004 r. Bp. Zygmunt Zimowski przybył ponownie do parafii, aby w sposób uroczysty poświęcić wnętrze kościoła. Od tego dnia w świątyni sprawowane są wszystkie Msze święte i nabożeństwa. W roku 2005 przywieziono i zainstalowano figurę Dobrego Pasterza. Jest ona wykonana z drewna lipowego.

W latach 2006 - 2009 wykonano ławki do świątyni, zainstalowano na ścianach drogę krzyżową (autorstwa Anny Specht), założone zostały pozostałe witraże, zakupiono konfesjonały, wyłożono kostką brukową chodniki wokół świątyni i wykonano parking, rozebrano drewnianą kaplicę. Ukończono też budowę wieży i zawieszono w niej dzwony z tymczasowej dzwonnicy. Z roku na rok nasza świątynia pięknieje dzięki zasłudze ks. Proboszcza i wszystkich parafian. W grudniu 2010 roku zostały zamontowane wykonane z................: ołtarz, ambona i chrzcielnica. Uroczystego ich poświęcenia dokonał 24 grudnia na Mszy świętej roratniej ks. infułat Jerzy Banaśkiewicz (dziekan dekanatu Radom - Południe).