Spotkania grup parafialnych: +++ - Grupa Biblijna – czwartek godz. 18.45 +++ - ministranci starsi – piątek godz.18.45 +++ - młodzież – piątek godz. 19.00 +++ - ministranci młodsi – sobota godz. 10.00 +++ - schola młodsza – sobota godz. 10.00 +++

 

           P  R  O  G  R  A  M          A  D  O  R  A  C  J  I

               4 0   g o d z i n n e       N a b o ż e ń s t w o

                 N i e d z i e l a    2  października  2016 r.

 

           13.30   -   ul. Gębarzewska domy prywatne

           14.00   -   ul. Gębarzewska bloki

           14.30   -   ul. Czarnoleska,ul. Świętojańska

           15.00   -   ul. Sycyńska. ul. Urszuli

           15.30   -   ul. Posłów Greckich, ul. Łąkowa

           16.00   -   ul. Gospodarcza, ul. Boczna, ul. Starowiejska

                           ul. Tygodniowa, ul. Zagonowa

           16.30   -   Ministranci, Schola, Kandydaci do

                           Bierzmowania.

           17.00   -   Kółka Żywego Różańca, III Zakon

W dniu 1 września w naszej Parafii, Mszą świętą, która odbyła się o godzinie 8.00 i której przewodniczył ksiądz Proboszcz, dzieci i młodzież wraz z dyrekcją, nauczycielami oraz rodzicami rozpoczęli Nowy rok szkolny 2016/2017 zawierzając ten czas zdobywania wiedzy Chrystusowi, naszemu Dobremu Pasterzowi. Życzymy wszystkim uczniom, aby ten rok szkolny był czasem błogosławionym i przynosił wspaniałe owoce ;)

W Niedzielę 28 sierpnia, parafianie licznie zgromadzeni na Mszy świętej o godzinie 20.15 po Apelu Jasnogórskim, bardzo Serdecznie dziękowali księdzu Karolowi za jego ponad czteroletnią pracę duszpasterską.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trwają wakacje, czas upragniony nie tylko przez uczniów, studentów i nauczycieli, ale chyba przez wszystkich.

 

 

 

 

 

 

 

 

Łączy nas piłka.

DobryPasterz.eu